Referat NOV 2021

Solrød Solisterne Generalforsamling 17–11–2021.

Bestyrelsens beretning.

Velkommen og tak fordi I er kommet – og til dem af jer der er kommet i løbet af året, også hjertelig velkommen til jer.

Det er jo ikke så længe siden vi sidst har afholdt generalforsamling, så meget af det jeg siger, er noget I har hørt før.

Vi er ikke en kommunal eller ÆldreSags forening.

Alle henvendelser angående SOLISTERNE, skal ske til bestyrelsen, da der ikke er andre, der kan svare på evt. spørgsmål.

Der er ikke sket så meget i år. Vi har været på Falkonergården - meget interessant hvad de falke og ørne kunne. Efterfølgende frokost på nærliggende golfklub.   

Tur på Bakken uden for sæsonen. Stor oplevelse med en rigtig god guide. Han fortalte meget levende om Bakken, han er også født der. Efter rundvisningen var der frokost på Bondestuen med over 20 retter, med dertil hørende. Det var også første gang vi kørte samlet i bus.

Tur til Naverhulen i Helsingør, hvor vi blev mødt af nogle af de gamle Navere som fortalte røverhistorier. Vi fik navergryde og en lille en til, samt kaffe og kage. Og så fik vi også prøvet at køre med bus i Helsingørs smalle gader.

Alle 3 rigtige gode ture syntes jeg.

Og så har vi afholdt de sædvanlige kaffe hyggemøder. En enkel gang hvor Børges kvartet spillede for os.

Når vi har arrangementer, er der rigtig mange ting, vi i bestyrelsen skal tage os af. Der skal købes ind, bordopstilling - borddækning - kaffebrygning - oprydning og opvask, men der er heldigvis mange af jer medlemmer, der er flinke til at hjælpe. Tak til alle jer der hjælper. Jeg er ikke så god til at få sagt tak, men jeg mener det.

Der er et punkt hvor vi godt kunne bruge noget hjælp. Det er når der kommer nye medlemmer. Byd dem velkommen og tal med dem. Husk vi har stadig ikke faste pladser, selv om der er nogle der tror det.

Vi har modtaget 12000.00kr. fra Solrød kommune i tilskud til foreningen. Tak for det. Vi har også modtaget en donation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det er derfor vore arrangementer har været så billige i år. Men når julefrokosten er blevet afholdt, har vi brugt disse tilskud, som skulle bruges i år.

Det er jo Olaf Brage der er vor Webmaster og som styrer hjemmesiden. Hans mailadr. er:

olaf.brage@gmail.com

På hjemmesiden prøver vi at skrive, hvad der sker og er sket - viser billeder fra forskellige arrangementer. Hvis I får taget nogle billeder fra vore arrangementer, send dem til Olaf, og han sætter dem måske på.

Angående ture er det et spørgsmål, om vi skal køre i egne biler eller bus. Det er noget dyrere at køre i bus - mere behageligt, men svært at forudbestille. Det må vi tage op fra gang til gang i bestyrelsen. Jeg håber, der stadig er nogle af jer, der vil køre i egne biler på nogle af turene. Hvis der er nogle der vil køre, som ikke plejer, må I meget gerne sige det til mig.

 

Alle køreture udgår fra Aktivitscentret, så vi kan samles inden vi kører. Husk at alle tilmeldinger er bindende. Vi forhandler om prisen, nogle gange får vi prisen lidt bedre end normal, det betyder, vi ikke kan afbestille når bestillingen er afgivet. Hvis I er forhindret i at komme, giv besked, så vi ikke står og venter. Det kunne jo også være der er andre der gerne ville med.

Gæster er stadig velkomne for at se, om det er noget for dem at deltage. Man skal være medlem for at deltage i særlige arrangementer. Ligeledes er det heller ikke tilladt at overlade ens plads til andre, der ikke er medlem, hvis man ikke selv kan deltage.

Vi slutter jo året af med julefrokost den 1. december kl.14,00 i AFC. Der vil være den store julebuffet, som består af 9 forskellige retter, rugbrød og hvidt brød samt øl/vand, vin og snaps ad libitum.

 Tak til Bestyrelsen og alle andre for godt samarbejde

Regnskab

Det reviderede regnskab blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.

Kontingent

For det kommende år er 150,00 kr. og bedes indbetalt senest 31. december 2021

Husk når I indbetaler på vor konto i banken. Reg.nr.: 2360 Kontonr.: 0728195290 – at anføre medl.nr.!

Forslag

Om kontingent forhøjelse og gradvis nedsat hen af året. Forslaget faldt.

Valg til bestyrelsen

Henning Rasmussen og Laila Lykke Dahl blev genvalgt.

Suppleant Jens Birger Larsen blev genvalgt.

Revisor suppleant blev Else Holm nyvalgt.

Eventuelt

Henning fortalte hvad der er i støbeskeen næste år.

Det første arrangement er 20. januar. Hvor der køres i egne biler til Køge. Vi spiller bowling og derefter er der frokost.

Afgang fra Aktivitetscentret kl. 10,30.

Pris 110,00 kr. Tilmelding senest onsdag den 5. januar.

24. februar - Københavnertur med tog.

23. marts - Poul Reichhardt-sange med Ivan Liljebæk. Aktivitetscentret Kl. 14,00.

20. april - Påskefrokost Gyrstinge skovkro med bus.

19. maj – Zen-Garden. Forventer blomsterne er sprunget ud. Kører i egne biler.

Hvad der sker resten af året, kommer på hjemmesiden efterhånden som aftalerne falder på plads.

Men glæd jer, der skal nok ske noget godt.

Dirigenten Olaf Brage takkede for god ro og orden.

Godkendt

Olaf Brage.