November 2019

Onsdag den 6. november.

Gløgg, æbleskiver - og masser af dejlige sange. 

Så varmer vi op til en omgang Gløgg og æbleskiver- og måske en lille sang

Så varmer vi op til en omgang Gløgg og æbleskiver- og måske en lille sang

Kasserer og formand planlægger slagets gang.

Kasserer og formand planlægger slagets gang.

Og så bliver der skænket op i rigelige mængder - og det smagte fantastisk godt. Det er Hennings bedste opskrift (den med det hele).

Og så bliver der skænket op i rigelige mængder - og det smagte fantastisk godt. Det er Hennings bedste opskrift (den med det hele).

Mætte og veltilpasse. Højskolesangbogen er fundet frem.

Mætte og veltilpasse. Højskolesangbogen er fundet frem.

Hver fugl synger med sit næb.(siger et gammelt ordsprog).

Hver fugl synger med sit næb.(siger et gammelt ordsprog).

Og Jette bærer stadig gløgg ind. Eller kommer hun med regningen?

Og Jette bærer stadig gløgg ind. Eller kommer hun med regningen?

Dyb koncentration.

Dyb koncentration.

Birger synger for - og det er vi rigtig glade for. Så kan vi andre bedre ramme melodien.

Birger synger for - og det er vi rigtig glade for. Så kan vi andre bedre ramme melodien.

Det hjælper nu også gevaldigt at stemmebåndene er smurt med lidt gløgg.

Det hjælper nu også gevaldigt at stemmebåndene er smurt med lidt gløgg.

En lille passiar bliver der også tid til mellem sangene.

En lille passiar bliver der også tid til mellem sangene.

Så lakker det mod sidste vers.

Så lakker det mod sidste vers.

Gryden med gløgg er tom og så kan vi godt gå hjem. Tak for en dejlig eftermiddag.

Gryden med gløgg er tom og så kan vi godt gå hjem. Tak for en dejlig eftermiddag.

------------------------------0------------------------------

Solrød Solisterne 

Referat fra ordinær Generalforsamling 20. november 2019

Indkaldt med følgende dagsorden:

Velkomst

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af buget for det kornmede år, og fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  6. Valg af bestyrelse, på valg er Henning Rasmussen og Laila Lykke Dahl.
  7. Valg af 1 suppleant, på valg er Jens Birger Larsen.
  8. Valg af Revisor suppleant, på valg er Kirsten Jensen.
  9. Eventuelt.
  10. Valg af dirigent.

Formanden Henning Rasmussen bød velkommen til de fremmødte, 67 medlemmer

Olaf Brage blev foreslået til dirigent og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

indkaldelsen dateret og omdelt 2. oktober og således lovligt varslet jf. vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen.

Formandens beretning:

Velkommen og tak fordi i er kommet og velkommen til de der er kommet til i løbet af året

Solrød Solisterne er en frivillig forening og alt arbejde er frivilligt og ulønnet, og det er således at vi ind imellem godt kunne bruge lidt mere hjælp.

Vi er ikke kommunalt eller ældresags forening. Men vi har et rigtigt godt samarbejde med Aktivitetscentret og personalet

Hvad er der sket i løbet af året?

Der har været afholdt 22 arrangementer, hvor ca. 1270 medlemmer har deltaget. Jeg syntes vi har haft mange gode ture af meget forskellige art, vi har besøgt slotte, museer, den blå planet og mange flere steder, et af besøgene var Lundekrogen hvad jeg syntes var en helt fantastisk dag med hygge og varme, og så er der jo bowling hvor sportsånden kommer op i hver af jer, så det prøver vi igen i det nye år. Ikke at forglemme har vi også haft Modeshow

Disse arrangementer kan kun gennemføres fordi nogle af jer hjælper hver gang, ligeledes kunne det heller ikke lade sig gøre hvor vi kører i egne biler, hvis der ikke var så mange der stiller biler til rådighed, nogle gange har det været på hængende hår vi har haft biler nok.

Så hvis i har mulighed for at stille jer til rådighed og kører vil det være dejligt, så det ikke altid er de samme der kører. Så stor tak til jer der kører.

Når vi skal på ture. er der nogle der må aflyse, i sidste øjeblik af forskellige årsager. Det er sådan at vi forhandler om prisen og får et tilbud, nogle gange er det lykkes at få prisen, lidt bedre end budget og det vil i se på regnskabet senere. Så derfor er tilmelding bindende og vi kan ikke betale pengene retur.

Kaffe og hygge møder er det nogle af medlemmerne, der står for at købe ind bedst og billigst, det gør de rigtigt flot. Så stor tak, også stor tak til dem af jer der giver en hånd med ved bordopstilling, borddækning, oprydning og opvask.

Mogens sørger jo for at samle penge ind for kaffe tak for det.

Vi her jo en hjemmeside hvor vi prøver at skrive alt hvad der vedkommer Solisterne. og viser billeder fra de forskellige arrangementer Der kan forekomme rettelser af forskellige årsager, så se efter engang imellem.

For dem der ikke har computer, har i mulighed for at familien og venner kan gå ind og se hvad der sker adr.er www.solrod-solisterne.dk

Det er Søren der styrer hjemmesiden, stor tak til Søren.

Dette lokale får vi stillet gratis til rådighed af kommunen hvilke er meget flot. Hvor skulle vi ellers være?

Vi har modtaget 15.000 kr. fra kommunen hvilket er meget dejligt så vi har lidt at arbejde med.

Vi får også kontingent fra jer. Selv jeg er forbavset over at så mange har vanskeligt med at betale til tiden, hvilket er den 31-12-2019.

Disse penge prøver vi efter bedste evne, at støtte forskellige de forskellige arrangementer med så de er på et rimeligt prisniveau.

Derfor vil i nok opleve at vi strammer op i det nye år. blandt andet kan det undre os at der nogle gange har været op til 6 personer der ikke er medlem eller gamle medlemmer der ikke har betalt kontingent.

Gæster er stadig velkomne for at se om det er noget for dem at deltage.

De fleste af jer er blevet medlem fordi de har hørt om os fra andre.

Men vi har også Lone Rømer der er Sundhedskonsulent, det er hende der tilbyder at komme på besøg, hvis man har mistet sin ægtefælle, eller når man bliver 70 år eller mere, hun fortæller om - og henviser til Solisterne.

Angående nye medlemmer, når de kommer første gang vær med til at det bliver en god oplevelse, byd dem velkommen og tal med dem. Husk vi har ikke faste pladser, det kunne jo være at i kom til få nogle nye venner.

Angående arrangementer prøver vi at fastholde samme niveau i det nye år. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

           Olaf Brage og to stemmetællere valgt.

2.Bestyrelsens beretning.

            Godkendt

3. Regnskab.

           Det revideret regnskab blev gennemgået. og enstemmig vedtaget.

4. Indkomne forslag

           Ingen

5. Fremlæggelse af budget.

            Budget blev gennemgået, og enstemmig vedtaget. Kontingent for det                                      kommende år er 150 kr.

            Rettidig indbetaling af kontingent er senest den 31 december 2019 på:

            reg. nr. 2360 Konto nr. 0728195290 

6. Valg af Bestyrelsen

            Henning Rasmussen og Laila Lykke Dahl. Blev genvalgt.

7. Valg af 1 suppleant

           Jens Birger Larsen blev genvalgt.  

8. Valg af Revisor suppleant,

           Kirsten Jensen blev genvalgt.

9. Eventuelt

           Henning fortalt lidt om hvad der sker næste år, men det er ikke helt på plads endnu,               men der kommer meget snart mere om det.

Det kommer også på hjemmesiden efterhånden som aftalerne falder på plads,

Husk at læse hjemmesiden, så i ikke går glip af nogle oplevelser.

Dirigenten Olaf Brage takkede for god ro og orden.

Referat Generalforsamling 2019